+420 606 721 415

Údržba a péče o trávník

Údržba a péče o trávník není žádná alchymie, ale přeci jenom si vyžaduje odborné znalosti a adekvátní dovednosti. Aby se krásně vzrostlý trávník stal pýchou majitele zahrady, je třeba proniknout do tajů „ světa trávníků“. Dobrý výsledek přinese jen taková péče, která zahrnuje soulad činností spojených s přípravou, vlastním založením, průběžnou údržbou a zejména ochranou zatravněné plochy. S touto problematikou úzce souvisí v prvé řadě zajištění dostatečného zavlažování, které vychází z dobře nainstalovaných zavlažovacích systémů. Podpora růstu trávníku je závislá i na způsobu a hlavně odpovídajícímu druhu hnojení travnatých ploch. Chcete-li mít ve svém okolí pěkný trávník, je třeba mít na mysli, že základem dosažení toho cíle je především neustálá údržba a péče o trávník. Nemáte-li čas na tuto potřebnou péči o trávník, obraťte se s důvěrou na naše zkušené zahradní specialisty. Odbornou péči o trávník poskytneme i klientům ve Frýdku-Místku, Ostravě, Havířově a v dalších lokalitách tohoto regionu.

Údržba trávníku

Údržba trávníku to není jen sem tam někdy provést jeho posekání - je to neustávající proces. Způsob prováděné údržby se projeví téměř vždy v jeho vzhledu. Úspěšnost pěstitelského snažení spočívá v dobrém výběru pěstitelských prací, neboť každý trávník vyžaduje jiný způsob a jiný rozsah údržby a péče o trávníky. Za nejdůležitější pěstitelské práce spojené s péčí o trávník patří:

  • sečení trávníku
  • odplevelování trávníku
  • odmechování trávníku
  • hnojení trávníku
  • zarovnávání okrajů travnatých ploch
  • vertikální řez a provzdušňování trávníku
  • podsev trávníku

Péče o trávník

Péče o trávník jde „ ruku v ruce“ s jeho údržbou. Údržba a následná péče o trávnaté plochy představuje „ dvě spojité nádoby“, které také jedna bez druhé nemohou existovat. Při zakládání trávníků by si měl každý jeho majitel zjistit základní pěstitelské principy. Výsledek vzhledu trávníků je závislý na mnoha ovlivňujících faktorech. Před vlastní realizací je třeba vyhodnotit, k jakému účelu bude trávník sloužit. Zda bude jen okrasný, nebo bude používán k odpočinku případně sportu. Tedy pro správnou volbu typu při zakládání trávníku je rozhodující jeho funkčnost.